Telephelyi információk
 
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye ellátja feladatkörébe utalt betegeit, és eleget tesz kötelezettségének az egészségügyi szakképzésben.
Az a küldetésünk, hogy a hozzánk fordulókat a legmagasabb színvonalon lássuk el.
A folyamatos fejlesztés révén a betegellátás minősége a nemzetközi normákhoz igazodik.
Szakmai tudásunkkal hozzájárulunk honfitársaink egészségkultúrájának fejlesztéséhez.

A kórház felső- és középszintű vezetése, valamint minden dolgozója e nyilatkozatban kívánja a minőség javítására irányuló elkötelezettségét megerősíteni.

Fő célkitűzéseink:
* Fenntartani az ellátásban elért minőségi szintet, pozitívan befolyásolni az erőforrások és folyamatok minőségét.
* Növelni a betegek és a munkatársak elégedettségét.
* Intézményünkben a már meglévő ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány alapján a minőségirányítási rendszer működtetése.
* Kalocsai-, kiskunfélegyházi telephelyeken a központi telephellyel azonos egységes minőségügyi rendszer kialakítása 2014-es évben.

Ehhez kapcsolódó stratégiai célkitűzéseink:
* A beteg elégedettségének megtartása, lehetőség szerint a fejlesztések eredményeként a növelése.
* A szakmai mutatók a ráfordítások által lehetővé tett körülmények alapján feleljenek meg az átlagos elvárásoknak.
* Nagy figyelmet fordítunk a környezet védelmére, ezért a stratégiánk részét képezi a tevékenységünkkel együtt járó környezetterhelés folyamatos csökkentése.

A kórház által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása a felső- és középszintű vezetés felelőssége, állandó feladata. Mindamellett a kitűzött stratégiai célok érdekében nélkülözhetetlen, hogy valamennyi kórházi dolgozónk elkötelezetten vegyen részt ebben a munkában. Ennek érdekében a vezetőség kiemelt figyelmet fordít a munkatársak képzésére, megtartására.

Kecskemét, 2013. november 21.

Dr. Svébis Mihály
főigazgató