Fekvőbeteg osztályok

osztályvezető főorvos: Dr. Sántha Beáta főorvos
általános helyettese: Dr.Dr.Sass Tamás főorvos

vezető ápoló: Bori János


Az Arc-, állcsont szájsebészeti és Fül-orr gégészeti Osztály működését 2008. január 1-től kezdte meg. A szájsebészeti részleg és a fül- orr gégészeti szakma egy osztályon belüli működését a szájsebészeti profil arc-, állcsontsebészetté bővülése a fül- orr- gégészeti és fej nyak sebészeti tevékenységgel átfedő jellege, a két szakterület onkológiai tevékenységben nélkülözhetetlen együttműködése, a rendelkezésre álló magas színvonalú tárgyi eszközök és a humán erőforrás optimális felhasználása  valósul meg. Munkatársaink elkötelezettségét az is mutatja, hogy a nagyobb tapasztalattal rendelkező dolgozók mellett folyamatos képzés folyik mind Fül-Orr-Gégészet, mind Maxillofaciális sebészet, mind Dentoalveolaris sebészet területén, mely alátámasztja, hogy az együttes munka a pályakezdőknek igen vonzó.

A közös osztály osztályvezetője Dr.Sántha Beáta, általános helyettese Dr.Dr.Sass Tamás.
2014-ben a két részleg fúzionált, a fekvőbeteg osztály a Nyíri úti kórház telephelyén „A” épület 2. emeletén található.

Az osztály összesen 40 ágyon működik, ebből az ”A” épület II. emeletén 30, a Hotel épület 9. emeletén 10 ággyal. A fogsebészeti betegek fekvő ellátása a Hotel épület 9. emeletén történik.
A fekvőbeteg osztályok mellett a működésüket támogató és önálló szakmai tevékenységet folytató szakambulanciák működnek.
A sürgősségi betegellátást az osztály folyamatos ügyelete adja.

Az osztály az arc-, állcsont szájsebészetben legmagasabb III., fül orr gégészetben II.szintű ellátásra rendelkezik működési engedéllyel. Ezzel kórházunkban- a Szegedi Egyetem Oktató kórháza részeként- a szakorvos jelöltek képzési helye is. Fogorvosi diplomájú fogsebészeti azaz dentoalveolaris sebészeti, általános vagy kettős orvosi diplomára ráépíthető fog sebészeti arc-, állcsont szájsebészet, valamint fül-orr-gégészeti szakképesítés képzőhelye.
Az összehangolt működésnek, az ambuláns bejelentkezési rendszernek, a műtői tevékenység szervezettségének az osztály folyamatosan bővülő betegfelvételnek köszönhetően évente átlagosan 3000-3200 fekvőbeteget látunk el. A megyei lakosságon kívül a speciális profiloknak megfelelően korlátozott számban megyén kívüli pácienseink ellátása is biztosított.

A SZAKTERÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE

FÜL-, ORR GÉGÉSZET

Ellátó orvosok: fül-orr gégész szakorvosok és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fülműtétek:

Myringoplastica
Grommet insertio
Grommet eltávolitás

Orrműtétek:

Mucotomia

Septum plastica
Arcüregműtétek:

FESS
Ethmoidectomia
Luc-Caldwell

Orrgarat-garatműtétek:

adenotomia
tonsillectomia
jóndulatú daganatok

Gyulladásos kórképek:

Conflualó tonsillitis
Peritonsillaris tályog
Süllyedéses nyaki tályog

Baleseti sebészet:

lágyrészsérülések(fej,arc,nyak)
orrcsonttörések
fülsérülések

Nyaki műtétek:

medialis nyaki cysta
lateralis nyaki cysta
tályog megnyitás
art.carotis int. ligatura
diagnosticus nyaki nyirokcsomó excisio
Nyaki áttétek sebészeti kezelése
RND
mRND

Pajzsmirigy jó és rosszindulatú daganatsebészete

Gége-algaratműtétek:

LMC
Algarat feltárásos biopsia
Laryngectomia totalis
Laryngectomia partialis
Pharyngotomia lateralis
Tracheotomia
Endolaryngealis hangréstágitás
Epiglottis cysta eltávolitás

Nyálmirigy betegségek:

gyulladás, nyálmirigykő, daganat

Esztétikai arcműtétek:
Hegkorrekciók
Ajak
Orr
Fül
Arc
Nyak

Az arc és fej-nyak bőrének daganatsebészete
Nyálmirigy betegségek (fültőmirigy, állcsont alatti nyálmirigy)
Gyulladásos kórképek
Nyálmirigykövesség

Nyálmirigy jó és rosszindulatú daganatainak sebészete

Gége.algaratm

ARC-,ÁLLCSONT-,SZÁJSEBÉSZETI(MAXILLOFACIALIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fogsebészet (dentoalveolaris sebészet)
Gyulladásos kórképek:
Fog eredetű kiterjedtebb lágyrészgyulladások, tályogok
Állcsontok gyulladásos betegségei

Baleseti sebészet (Traumatológia)
Lágyrészsérülések
Fogágytörések
Koponyacsont, arccsont, állcsonttörések

Daganatsebészet(jó és rosszindulatú elváltozások)
Állcsontok
Melléküregek
Nyálkahártyáról kiinduló szájüregi- szájgarati terjedést mutató daganatok
Nyálmirigydaganatok
Daganatsebészeti helyreállító műtétek ( helyi, távoli szövetpótlások, mikrosebészeti szövetátültetés)
Az arc és fej-nyak bőrének
Nyaki áttétek, pajzsmirigy

Nyálmirigy betegségek (fültőmirigy, állcsont alatti nyálmirigy)
Gyulladásos kórképek
Nyálmirigykövesség
Daganatok

Fejlődési rendellenességek:
Veleszületett vagy szerzett arckoponya, arc lágyrészek korrekciója (nyúlajak, állcsonthasadékok, orr másodlagos műtétei, állcsont fejlődési rendellenességek kezelése (állcsontok alul vagy túlfejlettsége), balesetes csontsérülések másodlagos korrekciója)
Nyaki cysták

Állkapocsizületi betegségek:
Ízületi ficam
Ízületi meszesedés
Ízületen belüli degeneratív elváltozások
Ízületi daganatok

Nyaki műtétek:
Nyaki áttétek sebészeti kezelése
Nyaki cysták
Pajzsmirigy

Helyreállító műtétek:
Arc, szájüreg hegeinek korrekciós műtétei funkciójavító céllal
Állcsontpótlások titánlemez segítségével
Ízületi pótlás
Csontpótlások saját csonttal szabad vagy mikrosebészeti módszerrel végezve
Lágyrészpótlások (arc, szájüreg hiányzó szöveteinek helyi, közeli, távoli vagy mikrosebészeti módszerrel végzett pótlása)

Esztétikai arcműtétek:
Hegkorrekciók
Ajak
Orr
Fül
Arc
Nyak

FOGSEBÉSZET (DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: fogsebész szakorvosok, fogsebész szakorvos jelöltek, arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fog- és fogágysebészet:
Fog és foggyökér sebészi eltávolítása
Fogmegtartó sebészi kezelések (foggyökércsúcs eltávolítás, többgyökerű fogak sebészeti szétválasztása (dissectio)
Csontos fogágy korrekciója
Állcsontban rekedt, elő nem tört fogak
Kisebb állcsonti fog eredetű cysták, tömlők
Megnyílt arcüreg egyszerű és bonyolultabb sebészi zárása
Fog eredetű gyulladások
Vérzékeny vagy véralvadásgátló terápia alatt álló betegek
Fogak, fogágy balesetes (traumás) sérülései

Szájüregi lágyrész elváltozások sebészeti kezelése
Jóindulatú szájüregi lágyrész elváltozások
Daganatmegelőző állapotok kezelése, ellenőrzése, szükség szerint arc-, állcsontsebészeti , onkológiai konzíliumot követően szövettani mintavétel
Fogpótlások elkészítése előtti lágyrészműtétek ( áthajlás mélyítő beavatkozások, feszes íny képzés szövetátültetéssel, fogpótlás viselését akadályozó redők, lágyrészek korrekciója)

Fogászati implantologia:
Fogászati implantátumok beültetése
Kisebb csontpótlások szájüregen belülről vett csonttal vagy csontpótló anyag segítségével
Csontregenerációt segítő membránműtétek

 

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fül-orr-gégészeti Osztály dolgozói

Dr. Sántha Beáta

osztályvezető főorvos (fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos, arc-állcsont-szájsebész szakorvos)

Dr.Dr.Sass Tamás

osztályvezető helyettes főorvos (dentoalveolaris szakorvos, arc-állcsont szájsebészet szakorvos)

Fül-Orr-Gégészet:

 

Dr. Heidecker Tímea

szakorvos (fül-orr-gégész szakorvos)

Dr. Iványi Tünde

orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)

Dr. Juhász Nóra

orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)

Dr.Sári Katalin

orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)

Dr.Halász Tímea

orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)

Dr.Kara Miklós

orvos (fül-orr-gégész szakorvos Jelölt)

Dr.Lázár Enikő   

orvos (fül-orr-gégész rezidens)

Dr.Győri András   

orvos (fül-orr-gégész rezidens) 

 

Maxillofacialis szájsebészet:

Dr. Kozma Péter

adjunktus (maxillofacialis szájsebész szakorvos)

 

Dr.Szakály Balázs            orvos (maxillofacialis szájsebész szakorvos jelölt)

Dr. Koffol Tamás              orvos (maxillofacialis szájsebész szakorvos jelölt)

Dr. Szabadkai Bence       orvos (maxillofacialis szájsebész szakorvos jelölt)

 

Dentoalveolaris szájsebészet:

Dr.Cseh Dóra                     orvos (dentoalveolaris szakorvos)

Dr.Micsinay Anna            orvos (dentoalveolaris szakorvos)

 

Dr.Tóth Flóra                     orvos (dentoalveolaris szakorvos jelölt)

Dr.Heiner Marica             orvos (dentoalveolaris szakorvos jelölt)

Dr.Tőkés Tamás                               orvos (dentoalveolaris szakorvos jelölt)

 

Külsős munkatárs:

Dr.Dr.med.habil. Oberna Ferenc              OOI. Fej-Nyaksebészet Centrumvezető Osztályvezető Főorvos

Dr.Neuwirth Tamás        orvos (fül-orr-gégész szakorvos)

Dr. Bálint Géza                 orvos (dentoalveolaris szakorvos)

Dr.Zsubori László             orvos (dentoalveolaris szakorvos)

 

SZAKAMBULANCIÁK, ÜGYELET

FOGSEBÉSZET (DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET)

Rendelés helye: Nyíri út kórházi tömb I. emelet szájsebészeti ambulancia

Rendelési idő: 8-14 óráig

Bejelentkezés: 76 /516-700/8320 vagy sürgősségi esetben a körpultnál

Beutaló szükséges (családorvos, fogorvos)


ARC-, ÁLLCSONT SZÁJSEBÉSZET (MAXILLOFACIALIS SEBÉSZET)

Rendelés helye: ”A” épület fsz. 337. kezelő

 

FÜL –ORR GÉGÉSZETI SZAKRENDELÉS: JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS!

Rendelés helye: Csabay Géza körút 21. I. em. 111. sz.

Rendelési idő: 7:30-13:30 óra

Bejelentkezés: 76/516-700 kartonozó


AUDIOLOGIAI RENDELÉS:

Rendelés helye: Nyíri út 38. ”A” ép. fsz. 331., 333.

Rendelési idő: H - CS: 8.00-14.30; P: 8.00-14.00

Bejelentkezés: 76/516-902

 

FŐORVOSI FÜL –ORR GÉGÉSZETI RENDELÉS

Rendelés hely: Nyíri út 38. „A” épület fszt. 335.

Rendelési idő Szerda 09-12 óráig

Bejelentkezés a főorvosi rendelésre: 76/516-700/8118 mellék 9-15 óra között


ÜGYELETI ELLÁTÁS:

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fül-orr-gégészeti Osztály

Helye: Kecskemét Nyíri út 38. „A” épület 2. emelet (körpultnál történő bejelentkezést és felvételt követően)

Ideje:

Hétköznap 15:30- 07:30

Hétvégén: 08:00-08:00