Fekvőbeteg osztályok

osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Oberna Ferenc Ph. D.
általános helyettese: Dr. Sántha Beáta főorvos

vezető ápoló: Bori János


Az Arc-, állcsont szájsebészeti és Fül-orr gégészeti Osztály működését 2008. január 1-től kezdte meg. A korábban a Traumatológiai osztályon belül működő szájsebészeti részleg és a fül- orr gégészeti szakma egy osztályon belüli működését a szájsebészeti profil arc-, állcsontsebészetté bővülése a fül- orr- gégészeti és fej nyak sebészeti tevékenységgel átfedő jellege, a két szakterület onkológiai tevékenységben nélkülözhetetlen együttműködése, a rendelkezésre álló magas színvonalú tárgyi eszközök és a humán erőforrás optimális felhasználása tette szükségessé. Munkatársaink elkötelezettségét az is mutatja, hogy a nagyobb tapasztalattal rendelkező dolgozók melletti pályakezdők utánpótlásával az ápolásban és az orvosi tevékenységben az országosan jelentkező szakdolgozói hiány nem jelentkezett.

A közös osztály osztályvezetője Dr. Dr. Oberna Ferenc Ph.D., általános helyettese Dr. Sántha Beáta.
A megye és a kórház által benyújtott és sikeresen elnyert pályázat, amelyben a központi kórházi egység mellé új épületi tömb és ezzel a közös osztályos bázis kialakítása vált lehetségessé.
A fekvőbeteg osztály a Nyíri úti kórház telephelyén ”A” épület II. emeletén található. Az osztály összesen 40 ágyon működik, ebből az ”A” épület II. emeletén 30, a Hotel épület 9. emeletén 10 ággyal. A fogsebészeti betegek fekvő ellátása a Hotel épület 9. emeletén történik.
A fekvőbeteg osztályok mellett a működésüket támogató és önálló szakmai tevékenységet folytató szakambulanciák működnek.
A sürgősségi betegellátást az osztály folyamatos ügyelete adja.

Az osztály az arc-, állcsont szájsebészetben legmagasabb III., fül orr gégészetben II.szintű ellátásra rendelkezik működési engedéllyel. Ezzel kórházunkban- a Szegedi Egyetem Oktató kórháza részeként- a szakorvos jelöltek képzési helye is. Fogorvosi diplomájú fogsebészeti azaz dentoalveolaris sebészeti, általános vagy kettős orvosi diplomára ráépíthető fog sebészeti arc-, állcsont szájsebészet, valamint fül-orr-gégészeti és plasztikai sebészeti szakképesítés képzőhelye.
Az összehangolt működésnek, az ambuláns bejelentkezési rendszernek, a műtői tevékenység szervezettségének az osztály folyamatosan bővülő betegfelvételnek köszönhetően 2014-ben 2859 arc-, állcsont szájsebészeti és 1402 fül- orr gégészeti fekvőbeteget láttunk el. A megyei lakosságon kívül a speciális profiloknak megfelelően korlátozott számban megyén kívüli pácienseink ellátása is biztosított.

A SZAKTERÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE

FOGSEBÉSZET (DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: fogsebész szakorvosok, fogsebész szakorvos jelöltek, arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fog- és fogágysebészet:
Fog és foggyökér sebészi eltávolítása
Fogmegtartó sebészi kezelések (foggyökércsúcs eltávolítás, többgyökerű fogak sebészeti szétválasztása (dissectio)
Csontos fogágy korrekciója
Állcsontban rekedt, elő nem tört fogak
Kisebb állcsonti fog eredetű cysták, tömlők
Megnyílt arcüreg egyszerű és bonyolultabb sebészi zárása
Fog eredetű gyulladások
Vérzékeny vagy véralvadásgátló terápia alatt álló betegek
Fogak, fogágy balesetes (traumás) sérülései

Szájüregi lágyrész elváltozások sebészeti kezelése
Jóindulatú szájüregi lágyrész elváltozások
Daganatmegelőző állapotok kezelése, ellenőrzése, szükség szerint arc-, állcsontsebészeti , onkológiai konzíliumot követően szövettani mintavétel
Fogpótlások elkészítése előtti lágyrészműtétek ( áthajlás mélyítő beavatkozások, feszes íny képzés szövetátültetéssel, fogpótlás viselését akadályozó redők, lágyrészek korrekciója)

Fogászati implantologia:
Fogászati implantátumok beültetése
Kisebb csontpótlások szájüregen belülről vett csonttal vagy csontpótló anyag segítségével
Csontregenerációt segítő membránműtétek

ARC-,ÁLLCSONT-,SZÁJSEBÉSZETI(MAXILLOFACIALIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fogsebészet (dentoalveolaris sebészet)
Gyulladásos kórképek:
Fog eredetű kiterjedtebb lágyrészgyulladások, tályogok
Állcsontok gyulladásos betegségei

Baleseti sebészet (Traumatológia)
Lágyrészsérülések
Fogágytörések
Koponyacsont, arccsont, állcsonttörések

Daganatsebészet(jó és rosszindulatú elváltozások)
Állcsontok
Melléküregek
Nyálkahártyáról kiinduló szájüregi- szájgarati terjedést mutató daganatok
Nyálmirigydaganatok
Daganatsebészeti helyreállító műtétek ( helyi, távoli szövetpótlások, mikrosebészeti szövetátültetés)
Az arc és fej-nyak bőrének
Nyaki áttétek, pajzsmirigy

Nyálmirigy betegségek (fültőmirigy, állcsont alatti nyálmirigy)
Gyulladásos kórképek
Nyálmirigykövesség
Daganatok

Fejlődési rendellenességek:
Veleszületett vagy szerzett arckoponya, arc lágyrészek korrekciója (nyúlajak, állcsonthasadékok, orr másodlagos műtétei, állcsont fejlődési rendellenességek kezelése (állcsontok alul vagy túlfejlettsége), balesetes csontsérülések másodlagos korrekciója)
Nyaki cysták

Állkapocsizületi betegségek:
Ízületi ficam
Ízületi meszesedés
Ízületen belüli degeneratív elváltozások
Ízületi daganatok

Nyaki műtétek:
Nyaki áttétek sebészeti kezelése
Nyaki cysták
Pajzsmirigy

Helyreállító műtétek:
Arc, szájüreg hegeinek korrekciós műtétei funkciójavító céllal
Állcsontpótlások titánlemez segítségével
Ízületi pótlás
Csontpótlások saját csonttal szabad vagy mikrosebészeti módszerrel végezve
Lágyrészpótlások (arc, szájüreg hiányzó szöveteinek helyi, közeli, távoli vagy mikrosebészeti módszerrel végzett pótlása)

Esztétikai arcműtétek:
Hegkorrekciók
Ajak
Orr
Fül
Arc
Nyak

FÜL-, ORR GÉGÉSZET

Ellátó orvosok: fül-orr gégész szakorvosok és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fülműtétek:

Myringoplastica
Grommet insertio
Grommet eltávolitás

Orrműtétek:

Septum plastica
Resectio septi nasi Killian
Polypectomia

Arcüregműtétek:

FES
Ethmoidectomia
Luc-Caldwell

Orrgarat-garatműtétek:

adenotomia
tonsillectomia
jóndulatú daganatok

Gyulladásos kórképek:

Conflualó tonsillitis
Peritonsillaris tályog
Süllyedéses nyaki tályog

Baleseti sebészet:

lágyrészsérülések(fej,arc,nyak)
orrcsonttörések
fülsérülések

Nyaki műtétek:

medialis nyaki cysta
lateralis nyaki cysta
tályog megnyitás
art.carotis int. ligatura
diagnosticus nyaki nyirokcsomó excisio

A SZAKTERÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE

FOGSEBÉSZET (DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: fogsebész szakorvosok, fogsebész szakorvos jelöltek, arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fog- és fogágysebészet:
Fog és foggyökér sebészi eltávolítása
Fogmegtartó sebészi kezelések (foggyökércsúcs eltávolítás, többgyökerű fogak sebészeti szétválasztása (dissectio)
Csontos fogágy korrekciója
Állcsontban rekedt, elő nem tört fogak
Kisebb állcsonti fog eredetű cysták, tömlők
Megnyílt arcüreg egyszerű és bonyolultabb sebészi zárása
Fog eredetű gyulladások
Vérzékeny vagy véralvadásgátló terápia alatt álló betegek
Fogak, fogágy balesetes (traumás) sérülései

Szájüregi lágyrész elváltozások sebészeti kezelése
Jóindulatú szájüregi lágyrész elváltozások
Daganatmegelőző állapotok kezelése, ellenőrzése, szükség szerint arc-, állcsontsebészeti , onkológiai konzíliumot követően szövettani mintavétel
Fogpótlások elkészítése előtti lágyrészműtétek ( áthajlás mélyítő beavatkozások, feszes íny képzés szövetátültetéssel, fogpótlás viselését akadályozó redők, lágyrészek korrekciója)

Fogászati implantologia:
Fogászati implantátumok beültetése
Kisebb csontpótlások szájüregen belülről vett csonttal vagy csontpótló anyag segítségével
Csontregenerációt segítő membránműtétek

ARC-,ÁLLCSONT-,SZÁJSEBÉSZETI (MAXILLOFACIALIS SEBÉSZET)

Ellátó orvosok: arc-, állcsont szájsebészek és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fogsebészet (dentoalveolaris sebészet)
Gyulladásos kórképek:
- Fog eredetű kiterjedtebb lágyrészgyulladások, tályogok
- Állcsontok gyulladásos betegségei

Baleseti sebészet (Traumatológia)
Lágyrészsérülések
Fogágytörések
Koponyacsont, arccsont, állcsonttörések

Daganatsebészet (jó és rosszindulatú elváltozások)
Állcsontok
Melléküregek
Nyálkahártyáról kiinduló szájüregi- szájgarati terjedést mutató daganatok
Nyálmirigydaganatok
Daganatsebészeti helyreállító műtétek ( helyi, távoli szövetpótlások, mikrosebészeti szövetátültetés)
Az arc és fej-nyak bőrének
Nyaki áttétek, pajzsmirigy

Nyálmirigy betegségek (fültőmirigy, állcsont alatti nyálmirigy)
Gyulladásos kórképek
Nyálmirigykövesség
Daganatok

Fejlődési rendellenességek:
Veleszületett vagy szerzett arckoponya, arc lágyrészek korrekciója (nyúlajak, állcsonthasadékok, orr másodlagos műtétei, állcsont fejlődési rendellenességek kezelése (állcsontok alul vagy túlfejlettsége), balesetes csontsérülések másodlagos korrekciója)
Nyaki cysták

Állkapocsizületi betegségek:
Ízületi ficam
Ízületi meszesedés
Ízületen belüli degeneratív elváltozások
Ízületi daganatok

Nyaki műtétek:
Nyaki áttétek sebészeti kezelése
Nyaki cysták
Pajzsmirigy

Helyreállító műtétek:
Arc, szájüreg hegeinek korrekciós műtétei funkciójavító céllal
Állcsontpótlások titánlemez segítségével
Ízületi pótlás
Csontpótlások saját csonttal szabad vagy mikrosebészeti módszerrel végezve
Lágyrészpótlások (arc, szájüreg hiányzó szöveteinek helyi, közeli, távoli vagy mikrosebészeti módszerrel végzett pótlása)

Esztétikai arcműtétek:
Hegkorrekciók
Ajak
Orr
Fül
Arc
Nyak

FÜL-, ORR-, GÉGÉSZET

Ellátó orvosok: fül-orr gégész szakorvosok és szakorvosjelöltek

Ellátott területek:

Fülműtétek:

Myringoplastica
Grommet insertio
Grommet eltávolitás

Orrműtétek:

Septum plastica
Resectio septi nasi Killian
Polypectomia

Arcüregműtétek:

FES-
Ethmoidectomia
Luc-Caldwell

Orrgarat-garatműtétek:

adenotomia
tonsillectomia
jóndulatú daganatok

Gyulladásos kórképek:

Conflualó tonsillitis
Peritonsillaris tályog
Süllyedéses nyaki tályog

Baleseti sebészet:

lágyrészsérülések(fej,arc,nyak)
orrcsonttörések
fülsérülések

Nyaki műtétek:

medialis nyaki cysta
lateralis nyaki cysta
tályog megnyitás
art.carotis int. ligatura
diagnosticus nyaki nyirokcsomó excisio
RND
mRND

Gége-algaratműtétek:

LMC
Algarat feltárásos biopsia
Laryngectomia totalis
Laryngectomia partialis
Pharyngotomia lateralis
Tracheotomia
Endolaryngealis hangréstágitás
Collaris oesophagotomia
Epiglottis cysta eltávolitás

Nyálmirigy betegségek:

gyulladás, nyálmirigykő, daganat

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fül-orr-gégészeti Osztály dolgozói

Dr. Dr. Oberna Ferenc PH.D. vezető főorvos (arc-állcsont-szájsebész és klinikai onkológus)
Dr. Sántha Beáta főorvos, osztályvezető helyettes (fül-orr-gégész szakorvos, audiológus szakorvos)
Dr. Nádudvari Ilona főorvos (fül-orr-gégész szakorvos)
Dr. Madaras Enikő orvos (fül-orr-gégész szakorvos)
Dr. Kozma Péter orvos (arc-állcsont sebész szakorvos)
Dr. Dr. Sass Tamás orvos (dentoalveolaris szakorvos, arc-állcsont seb.szakorvos jelölt)
Dr. Heidecker Tímea orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)
Dr. Iványi Tünde orvos (fül-orr-gégész szakorvos jelölt)
Dr. Juhász Nóra orvos (fül-orr-gégész rezidens)
   
Dr. Kővágó Gergely orvos (dentoalveolaris sebész szakorvos)
Dr. Középesy Gábor orvos (dentoalveolaris sebész szak.jelölt)
Dr. Horváth Krisztina orvos (dentoalveolaris sebész szak.jelölt)
Dr. Bálint Géza rezidens
Dr. Zsubori László rezidens
Dr. Viszlai Fanni rezidens


SZAKAMBULANCIÁK, ÜGYELET

FOGSEBÉSZET (DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET)

Rendelés helye: Nyíri út kórházi tömb I. emelet szájsebészeti ambulancia

Rendelési idő: 8-14 óráig

Bejelentkezés: 76 /516-700/8320 vagy sürgősségi esetben a körpultnál

Beutaló szükséges (családorvos, fogorvos)


ARC-, ÁLLCSONT SZÁJSEBÉSZET (MAXILLOFACIALIS SEBÉSZET)

Rendelés helye: ”A” épület fsz. 337. kezelő

Rendelési idő: 8-14 óráig

Főorvosi rendelés: Páros héten szerda 9-15 óráig ”A” ép. fsz. 337-es kezelő
Bejelentkezés a főorvosi rendelésre dentoalveolaris ambulancián keresztül vagy 76/ 516-700/9843


FÜL –ORR GÉGÉSZETI SZAKRENDELÉS:

Délelőtt:

Rendelés helye: Nyíri út Rendelőintézet I. em. 108. sz.

Rendelési idő: 7:30-13:30 óra

Rendelést vezető orvos: Dr. Nádudvari Ilona főorvos


AUDIOLOGIAI RENDELÉS:

Rendelés helye: Nyíri út 38. ”A” ép. fsz. 331., 333.

Rendelési idő: H - CS: 8.00-14.30; P: 8.00-14.00

Rendelést vezető orvos: Dr. Sántha Beáta főorvos

Bejelentkezés: 76/516-902


ÜGYELETI ELLÁTÁS:

Fül-orr-gégészet

Helye:


Ideje:

Hétköznap 15:30- 07:30

Hétvégén: 08:00-08:00