Diagnosztikai Osztályok
Osztályvezető főorvos: Dr. Patyi Márta PhD.

Telefonos elérhetőségek:
dr. Patyi Márta: 76/516-700/6732 mellék
Nemes-Szabó Ernő 76/516-700/6747 mellék
Kórházhigiénés csoport 76/516-700/5458 mellék
Kórházhigiénés csoport 76/516-700/5455 mellék
Központi Sterilizáló Részleg 76/516-700/5454 mellék
 
A Bács-Kiskun Megyei Kórház Kórházhigiénés Osztálya működésileg két szervezeti egységre bontható. Az egyik a Kórházhigiénés Csoport, a másik a Központi Sterilizáló Részleg.

A Kecskemét, Nyíri út 38. szám alatti diagnosztikai tömb IV. emeletén helyezkedik el.

A Kórházhigiénés csoportban egy közegészségügyi - járványügyi felügyelő: Varga Éva, 3 epidemiológiai szakápoló: Hugyeczné Herczeg Éva, Tóth Zsuzsanna és Vida Györgyi, valamint egy népegészségügyi ellenőr: Szőnyi-Kazai Szilvia dolgozik. A csoport  fő feladatai a megelőző jellegű járványügyi tevékenység, higiénés szemlék végzése, a beavatkozások és az ápolási tevékenység higiénés rendjének kidolgozása és ellenőrzése, sterilizáló berendezések biológiai hatékonyságának rendszeres ellenőrzése, vérszennyezettségi vizsgálatok végzése, együttműködés a foglalkozás - egészségügyi szolgálattal a védőoltások terén, a kórházi ellátáshoz kapcsolódó fertőzések monitorizálása- elemzése, újonnan belépő dolgozók higiénés oktatása, kapcsolattartás a hatóság szervezeteivel, esetleges járványok menedzselése.

A Központi Sterilizáló Részleg (KSR)  önálló részlegként működik.
Vezetője: Nemes-Szabó Ernő, aki közegészségügyi-járványügyi felügyelői valamint egészségügyi menedzseri végzettségekkel rendelkezik.
A sterilizálás az alapfeltétele annak, hogy a beavatkozások során használt eszközökkel  összefüggésben ne alakuljon ki fertőzéses eredetű szövődmény. Az egységben 27 munkatárs dolgozik. Feladatuk az anyagok átvétele, fertőtlenítése, tisztítása, csomagolása és sterilizálása. A korábbi rekonstrukció és az azt követő fejlesztéseknek köszönhetően a sterilizáló korszerű gépekkel működik. Gépparkja európai színvonalú. A közelmúltban bevezetésre került a minimál invazív sebészetet segítő plazmasterilizálás. A kórház műtőit a KSR teljes körűen kiszolgálja sterilizált többször használatos anyagokkal és eszközökkel, ezen túl a központi műtő egyszerhasználatos anyagait is a KSR biztosítja szett rendszerben.

Az osztályt dr. Patyi Márta PhD. főorvosnő vezeti. Fertőző betegségekből, belgyógyászatból és megelőző orvostan - népegészségtanból szakvizsgázott. A kórházi fekvőbetegek számára infectologiai konziliáriusként is dolgozik.