Telephelyi információk

A Szent Kereszt Kórház minőségirányítási rendszerének kiépítése 2012. március 19.-én kezdődött el. A kiépítés alatt álló minőségirányítási rendszer az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány, valamint a MEES (Magyar Egészségügyi Ellátás Standardok Kézikönyve) együttes alkalmazásán alapul. Az első lépésben az egyes folyamatokhoz folyamatgazdákat rendeltünk. Ezt követte a Szent Kereszt Kórház tényleges, kulcsfontosságú, valamint támogató és irányító folyamatainak (eljárások) dokumentálása. A fenti tevékenységgel párhuzamosan készül a Minőségirányítási Kézikönyv, amely bemutatja a kórházat, ismerteti földrajzi elhelyezkedését, történeti alakulásának összefoglalóját alapításától napjainkig.

A Minőségirányítási Kézikönyvben megfogalmazásra kerül a Szent Kereszt Kórház minőségpolitikája, küldetése, jövőképe. Mindezek meghatározásában komoly szerepe volt egy nagyon alapos SWOT analízisnek, melyet a menedzsment, a középvezetők bevonásával végezett. A SWOT elemzésben részt vevők a Brainstorming eszközt felhasználva, együttes csapatmunkával határozták meg a Szent Kereszt Kórházra ható külső és belső tényezőket, valamint feltárták a működést befolyásoló erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket, valamint  a lehetséges veszélyforrásokat.

Jelenleg a folyamatgazdák által definiált eljárások egyeztetése, megvitatása, formába öntése, elfogadása, továbbá az eljárásokhoz kapcsolódó (bizonylatok), formanyomtatványok meghatározása folyik. 2012. május végén megtörtént a belső auditorok képzése, valamint elkezdődött az általános (kórházi) és szakma specifikus protokollok, szabályzatok, osztályos munkarendek elkészítése.