Telephelyi információk

A közel 200 éves Szent Kereszt Kórház múltja összefonódik az érseki város történetével, és a katolikus egyház egészségügyi tevékenységével. A Kalocsai Érsekség a hozzá tartozó területen – írásos dokumentumok szerint – már a XIV. században kórodát működtetett.

A kalocsai kórház a Duna-Tisza köze középvonalában, a Dunától 5 km távolságra, közel a város központjához helyezkedik el.

A Szent Kereszt Kórház ténylegesen térségi kórházként működik, ugyanis 40-50 km-es távol-ságon belül más kórház nem található. Jelenleg 461 ággyal 72000 lakos ellátásáért felel.

A kezdetet 1804-re datáljuk. Ekkor Kollonich László érsek Alapítványt hozott létre kórház létesítésére. Ezen tervét a királyi udvar anyagilag is támogatta. 1826-ig mintegy 40.000 Ft-ra nőtt az Alapítvány tőkéje, így Klobusiczky Péter érsek az akkori Kálvária melletti téren felépí-tette az épületet, melyet hivatalosan Ápoldának és Aggok Házának neveztek.

Az Alapítvány a következő évtizedekben tovább gyarapodott. A nagy tudású, akadémikus Haynald Lajos bíboros érsek az épületet a kornak megfelelő kórházzá alakította és a Paulai Szent Vincéről elnevezett Szatmári irgalmas nővérekre bízta. Ezen új kórházat 1868. június 7-én nyitották meg, és már másnap a betegfelvétel megkezdődött. Az orvosi teendőket Hírkó László megyei főorvos és Salamon Adolf sebész látta el. 1873-től 1814-ig a közismerten nagy tudású hat diplomával rendelkező Dr. Hümpfner József vezette a kórházat. Ő kezdte el a Koch-féle TBC ellenes gyógykezelést. 1924-ben már 40 ágyas volt a kórház. 1926-ban Dr. Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter – ki korábban Kalocsán kanonok volt – segítségével új kórházat építettek. Ennek költségét Dr. Vass József akkori királyi népjóléti miniszter 140.000 pengővel, Pest Vármegye 60.800 pengővel, Kalocsa város 80 .000 pengővel fedezte.

Az új kórházat, mely 100 ágyas volt, korszerű központi fűtéssel, víz- és csatornahálózattal, felvonóval, mosodával és konyhával látták el. A sebészeti osztályt a kiváló sebész orvos, Dr. Ilk Viktor, a belgyógyászati osztályt Dr. Pelláthy István vezette, aki 1932-től 1944-ig a kórház igazgatója volt. Ezt a kórházat 1927. szeptember 1-jén nyitották meg és a Kalocsai Érseki Szent Kereszt Közkórház nevet kapta.

A második pavilont „mai C épület” 1930. március 31-én kezdték el építeni szintén Dr. Vass József miniszter által jutatott 100.000 pengő állami segélyből. Az építkezést még abban az évben befejezték, azonban a belső ipari munkákra pénzhiány miatt nem került sor. Így az épületet 1939-ig nem használták Az 1942-re be-fejezett pavilont a honvédelmi miniszter hadikórházzá nyilvánította.

A civil lakosságot több mint 10 éve nem szolgáló épületet 1945–ben állították vissza közkórházzá. Miután az érsekség jövedelmei nagy részének elvesztése miatt a működtetést tovább nem tudta vállalni, azt Pest Vármegyének adta át. 1946-ban államosították, és új neve Pest Megyei Kórház lett. Ezen új épületben Tüdősebészetet, TBC belgyógyászatot, Laboratóriumot, Röntgendiagnosztikát, Tüdőgondozót, valamint Bőr- és nemibeteg gondozót helyeztek el. Ekkor a kórház 236 ágyon, hat orvossal végezte a betegellátást.

1944-től 1949-ig az igazgatói tisztet Dr. Ilk Viktor sebész főorvos látta el. 1957-ben az iskola-nővérek idősotthonából akkori kornak megfelelő 45 ágyas Szülészet- nőgyógyászati osztályt létesítettek. 1958-ban a kórház melletti polgári iskolából rendelőintézetet, korszerű tüdőbeteg-gondozót és tüdőszűrő állomást alakítottak ki. 1964-ben felépült egy új 300 ágyas TBC belgyógyászati pavilon. Vele egy időben lebontották a kórház műemlék kápolnáját. 1975-ben Dr. Horváth Mihály kórházigazgató sebész főorvos irányításával az A és C pavilon közé új épü-letet húztak, melyben Sebészeti intenzív részleg, korszerű Röntgenosztály, Laboratórium, Gyógyszertár és új konyha létesült. Ekkor a kórházban 63 orvos dolgozott és az alkalmazottak összlétszáma elérte a 700 főt.

A rendszerváltást követően beindult a nagy rekonstrukciós program. Ekkor a kórház neve: Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház – Rendelőintézet volt. 1996-ban felépült és megkezdte működését a korszerű dialízis állomás. 1999-ben átadták a világszínvonalú műtőblokkot 4 műtőegységgel, korszerű intenzív és aneszteziológiai osztállyal és központi sterilizálóval.

A földszinten laboratórium, endoszkópia, ultrahang-labor és kardiológiai ambulanciát alakítottak ki. 2004. decemberére elkészült a teljes utcai front rekonstrukciója, minden igényt kielégítő hotelszolgáltatással, korszerű szülészeti és neonatológiai egységgel, a földszinten járóbeteg szakellátási részlegekkel. A kórház 2011-ben visszakapta eredeti nevét. A régi – új név, Szent Kereszt Kórház Kalocsa.

A kórház főigazgatói sorrendben

1868 – 1871: Dr. Hirkó László
1871 – 1873: Dr. Szabó Ferenc
1873 – 1914: Dr. Hümpfner József
1914 – 1932: Dr. Albecker Károly
1932 – 1944: Dr. Pelláthy István
1944 – 1950: Dr. Ilk Viktor
1950 – 1954: Dr. Hollóssy Károly
1954 – 1962: Dr. Deák Béla
1962 – 1975: Dr. Horváth Bertalan
1975 – 1984: Dr. Horváth Mihály
1984 – 1990: Dr. Tóth János
1990 – 1996: Dr. Réfy Miklós
1996 – 2002: Dr. Rácz Jenő
2002 – 2011: Dr. Deák Zoltán
2011 – 2015: Dr. Vadász Mária
2015 – 2020: Dr. Mócza György
2020 –        : Szívós Etelka