Telephelyi információk

A Kalocsai Szent Kereszt Kórház Missziós Nyilatkozata

Kórházunk, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház célja, hogy megőrizve az intézmény hagyományait és hírnevét, magas színvonalú, hatékony, kulturált járó-és fekvőbeteg ellátást nyújtson a térségben élők számára.

Betegeink elégedettségét megfelelő szintű felvilágosítással, az igényes hotelszolgáltatás és betegellátás feltételeinek megteremtésével, folyamatos fejlesztésével,  munkatársaink magas szintű szaktudásával kívánjuk elérni.

Ennek érdekében fontosnak tartjuk  egészségügyi dolgozóink korszerű tudásszintjét, amelyet  jól átgondolt személyzeti munkával, folyamatos oktatással, továbbképzéssel biztosítunk.

A gyógyító és az azt segítő munka szervezése során  a kollegalitásra, csapatszellemre törekszünk. Ezt azzal is segítjük, hogy az egyes szakterületek egységes vezetési irányelvek, követelményrendszerek szerint működnek.

A Kalocsai Szent Kereszt Kórház feladatait az emberi méltóság tiszteletben tartásával, a betegjogok biztosításával, partneri viszonyok kialakításával, a szakmai szabályok betartásával és betartatásával kívánja ellátni, és együttműködő partnereitől is ezt várja el.

Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk az ellátások és szolgáltatások színvonalának, saját környezetünk folyamatos fejlesztésére, a természeti környezet számára jelentett terhelés minimalizálására.

Gyógyító munkák során – ha csak lehet -, figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk a betegek véleményét. Szakmai döntéseink  alkalmával a körülményeket a beteg szemszögéből is mérlegeljük, az ellátottat egyenrangú partnernek tekintjük.

A minőségi betegellátás érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a szakvizsgálatok, beavatkozások elvégzésének pontosságára, megbízhatóságára. Ez prioritás még akkor is, ha a jelenlegi helyzetben különösen nagy kihívást jelent a betegellátás igényeinek lehetőség szerinti maradéktalan kielégítése, az egészségpolitikai elvek és a finanszírozási gyakorlat összehangolása.

A betegek gyógyulásáért folytatott küzdelmünk során szoros együttműködést alakítunk ki az alapellátás dolgozóival, hiszen ők azok, akik előkészítik és befejezik a kórházban végzett munkát. Nélkülük minden fáradozásunk hiábavaló lenne.

 A Kalocsai Szent Kereszt Kórház földrajzi elhelyezkedéséből adódóan is meghatározó szerepet tölt be a térség lakosainak betegség-megelőzésében, a betegellátásban és  egészségük helyreállításában.  Ebből is adódik, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden jelzés, észrevétel fontos számunkra, mert így hatékonyabban tudjuk céljainkat megvalósítani.

Intézményünk 170 évre visszatekintő múltjának fontos  állomása volt, amikor eredeti, „Szent Kereszt Kórház” nevét 2012. szeptember 14-én, a Szent Kereszt napján visszaállította. Ezen alkalommal dr. Bábel Balázs érsek, mintegy missziónkról vallott nézeteink  sommázataként mondta: „Hiszem, hogy betegeink gyógyulásba vetett hite és feléledő reménysége erőt ad a felépüléshez, mely az orvosi kezeléssel és ápolással együtt vezet a legteljesebb mértékű testi-lelki gyógyuláshoz.”