Telephelyi információk

„A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért” Alapítvány

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36. Adószáma: 18366594-1-03 Bankszámla száma: 11600006-00000000-13858250 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.179/2004/4.szám 2492. nyilvántartási szám Telefonszám: 06 78 564001

Az Alapítvány céljai:

a) a kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történõ beszerzéséhez,

b) a gyógyulást, illetve a rehabilitációt elõsegítõ kézi eszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára,

c) az egészségmegõrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása,

d) a kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintû betegellátás érdekében, melynek során elõnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek,

e) a modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása,

f) az elõzõekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervezõ, ösztönzõ és felvilágosító tevékenységet, gyûjtse össze az anyagi forrásokat, illetõleg lehetõségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történõ gyarapításáról.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI törvény elõírásai alapján közhasznú szervezet.

Az Alapítvány nyitott, így ahhoz minden magyar és külföldi magán- és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ személyegyesülés, - aki/amely az Alapítvány céljaival egyetért, a jelen Alapító Okiratban foglaltakat elfogadja, és a célok megvalósítása érdekében az Alapítvány céljainak megvalósítását elõsegíti - csatlakozhat.

A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt.

Az Alapítvány céljaira csatlakozás nélkül is teljesíthetõ befizetés, amely az adójogszabályok szerinti kedvezményekre jogosít.

Az Alapítvány kezelõje az alapítványhoz csatlakozók felajánlásait az alapítói vagyon gyarapítására köteles fordítani.

Az Alapítvány politikamentes, társadalmi-közösségi céljaira tekintettel pártoktól, politikai szervezetektõl független, azoktól támogatást nem fogadhat el, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Pártot, országgyûlési képviselõjelöltet, önkormányzati képviselõjelöltet polgármester-jelöltet nem állíthat, és nem támogathat, általában politikai tevékenységet nem végezhet.

Az alapítvány elnöke:  dr. Fricz Péter.

Az alapítvány titkára:  Faragó Tiborné.