Hírek

A Közgyűlés Kodály Zoltán szellemi hagyatékának méltó ápolása, a város zenekultúrájának fejlesztése, nemzetközi hírneve érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként Kodály Zoltán-díjat adományozott Erdei Péternek.

Az idén 75 éves Erdei Péter címzetes egyetemi tanár, Liszt Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy több mint három évtizeden át volt a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1968-ban szerzett középiskolai énektanár és karvezető diplomát. 1972-ig az Amerikai Egyesült Államokban dolgozott, az első amerikai Kodály Intézet egyik alapítója, tanára volt. Kecskeméti munkája mellett 40 évig tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a kilencvenes évek elején a Magyar Rádió Énekkara vezetőkarnagyi feladatait is ellátta. 1976-tól 2005-ig a Kecskeméti Pedagógus Énekkar karnagya volt, pár éve alapított új kórust, a Kecskeméti Énekes Kört. A Magyar- és a Nemzetközi Kodály Társaság, a Bárdos Lajos Társaság és a KÓTA tagja, az amerikai Capital University díszdoktora, a Pekingi Központi Zeneakadémia professzora. Az elmúlt fél évszázadban Kecskemét zenei életének egyik legnagyobb hatású formálója.

A szociális ellátás, az idősgondozás területén elhivatottsággal végzett kiemelkedő szakmai munka elismeréseként a Közgyűlés a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat adományozta Molnár Gyuláné Pusztai Ilonának, az Idősgondozó Szolgálat Margaréta utca 2. szám alatti telephelye vezető gondozójának és Almási Nikolettának, a Margaréta Otthon terápiás munkatársának.

Molnár Gyuláné Pusztai Ilona az Idősgondozó Szolgálat Margaréta utca 2. szám alatti telephelyének vezető gondozója. Gyerekkori álma volt, hogy ápolónő legyen. Pályája elején dolgozott a kórház gyermekosztályán és a Lánchíd utcai bölcsődében is. Férje szüleit 10 éven keresztül ápolta, a velük való törődés mutatta meg számára, hogy további életpályája az idős, beteg emberek megsegítése. A Margaréta Otthonban helyezkedett el, és 1994-től 20 éven át dolgozott az intézményben. Közben általános szociális munkás diplomát szerzett, majd idősellátásból szakvizsgát tett. Kérésére 2015-ben áthelyezték az Idősgondozó Szolgálathoz vezető gondozónak. Felelősségteljesen, szakszerűen vezeti a telephely munkáját. Kiegyensúlyozott személyiség, aki tapintattal, nagy empátiás készséggel viseltetik az idős emberek iránt. A hangsúlyt a prevencióra, az egészségnevelésre, mozgásfejlesztésre, a szellemi erőnlét karbantartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére helyezi.

Almási Nikoletta 2003 júliusa óta áll a Margaréta Otthon alkalmazásában, mint terápiás munkatárs. Munkáját mindenkor magas színvonalon, nagy odafigyeléssel végzi. Nagyfokú türelemmel, empátiás készséggel rendelkezik, mely ebben a hivatásban elengedhetetlen. Kedves, törődő személyisége, energikussága, pozitív szemlélete mindenkor példa nem pusztán munkatársai, hanem az ápoló-gondozó otthon ellátottjai számára is. Az intézmény lakóival és hozzátartozóikkal kialakított kapcsolata példaértékű. Mindig kedves, mosolygós arca meghatározó az intézmény mindennapi életében. Nagy szerepet vállal a Margaréta Otthon szakmai munkájában, sikeresen szervezi az ünnepekre való felkészítést, a kórus vezéralakja. Évente tartalmas kirándulásokat szervez az idős ellátottaknak. Hivatástudatával, emberi magatartásával tevékenyen részt vesz az intézmény szociális ellátásának fejlődésében.

Az elmúlt hetekben állami kitüntetést kapott kecskemétieket oklevéllel köszöntötték a Közgyűlés előtt:

• Állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként  Szabó Vendel rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese részére a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozata kitüntetést adományozta.

• Az emberi erőforrások minisztere a kiemelkedő történeti irodalmi tevékenység elismerésére idén alapított Herczeg Ferenc-díjat adományozta Bán Mór, azaz Bán János író, újságíró, a nagy sikerű Hunyadi regénysorozat szerzője, a Kecskeméti Televízió ügyvezető főszerkesztője részére.

• Az emberi erőforrások minisztere Batthyány-Strattman László születésének évfordulója alkalmából az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Pro Sanitate-díjjal tüntette ki dr. Ruzsa Zoltánt, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Invazív Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosát, aki személyesen nem tudott jelen lenni a mai ünnepségen.

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszteri elismerést, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott prof. dr. Belina Károly egyetemi tanár, a GAMF Kar nyugalmazott dékánja részére, kiváló pedagógusi munkája elismeréseként. A korábbi Kecskeméti Főiskola tanszékvezetőjeként, tudományos rektorhelyetteseként, majd dékánként is jelentős szerepet töltött be a mérnökképzés fejlesztésében.

• Kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át: dr. Madar Katalin, gyermekgyógyász, pulmonológus, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának főorvosa; dr. Ozsvár Adrienne, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Reumatológiai Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa; Pepó István, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Védelmi Csoportjának csoportvezetője; a Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya (osztályvezető főorvos: dr. Fülep Zoltán).

forrás: keol.hu