Hírek

Elege van, üresnek, enerváltnak, kimerültnek érzi magát? Hangulatingadozástól szenved? Ezek lehetnek akár a kiégés jelei is. Jó hír, hogy ha egyedül képtelenek vagyunk megbirkózni mindennapos problémáinkkal, van szakértő segítség. (Fotó: pixabay)

Hét éve, egy pályázatnak köszönhetően jött létre a Bács-Kiskun Megyei Kórházban, Kecskeméten a burnout mobilteam. A csapat létrehozásának célja, hogy az intézmény minden szakdolgozója és orvosa számára azonos színvonalú és folyamatosan elérhető lehetőséget biztosítsanak a kiégés megelőzésére, a munkahelyi konfliktusok kezelésére és az egyéni problémák megoldására. Mindehhez a team egy komplex prevenciós és intervenciós programot dolgozott ki, mely minden dolgozó és munkacsoport számára igénybe vehető.

A csapat szakmai vezetője a kezdetektől Dr. Molnár Mária pszichiáter főorvosnő volt. A mobilteam jelenleg 3 segítőből áll: Hodánics Tamás kórházlelkész, Gyapjas Tünde klinikai szakpszichológus és Antalné Nagy Lilla koordinátor várja a kórház munkatársait.

A munkájukról Gyapjas Tünde pszichológussal beszélgettünk.

- A kiégés fizikai-érzelmi-mentális kimerüléssel jár, és a hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, stressz hatására jön létre. De mit takar pontosan a burnout kifejezés?

- A burnout azaz kiégés, olyan tünetegyüttes, amelyben együtt van jelen az érzelmi, emocionális kimerültség, a deperszonalizáció, (személytelen bánásmód betegekkel, kollégákkal szemben), valamint a személyes hatékonyság csökkenése.

A kiégett segítő enervált, fásult lesz, gyakoribbá válnak az alvászavarok, a pszichoszomatikus betegségek, az egészségkárosító magatartásformák, mint a  nikotin-, alkohol-, droghasználat, gyógyszerfüggőség.

- Milyen tünetei lehetnek?

- Az egyén elveszti érdeklődését azok iránt, akikkel dolgozik, cinikussá, közömbössé, reményvesztetté válik, nő a depresszió és a szuicid gondolatok, öngyilkossági kísérletek előfordulásának gyakorisága. Visszahúzódó lesz, megszakítja korábbi társas kapcsolatait, felhagy hobbijaival.

- Milyen következménye lehet a burnout szindrómának?

- A kiégett dolgozónak csökken a munkateljesítménye, gyakorta és hosszú időre betegszabadságra megy, vagy munkahelyet változtat. A csökkenő teljesítőképesség, a hosszú betegszabadságok, valamint a fluktuáció komoly költségeket ró az intézményekre is. A tünetek sokszínű- és sokszintűsége azt jelzi, hogy a burnout jelentős problémát jelent mind egyéni, mind társadalmi-gazdasági szinten.

 Mennyire érintettek a kiégés-szindrómában az egészségügyben dolgozók?

- A kiégés ma már szinte minden olyan tevékenységben előfordul, ahol az egyénnek tartós vagy ismételt érzelmi megterheléssel, stresszel kell megküzdenie és ahol a „munkaeszköze” a személyisége. Ebből adódik, hogy az egészségügyi dolgozók a burnout szempontjából fokozottan veszélyeztetett csoportot képeznek. Nap mint nap elesett, nehéz helyzetben lévő, súlyos betegekkel dolgoznak, kritikus döntések sorát hozzák meg. Anyagi-társadalmi megbecsültségük sok országban, így például Magyarországon is csekély.  A túlórák, ügyeletek, többműszakos munkarend, másodállás miatt kevesebb idejük és energiájuk marad társas kapcsolataikra, rekreációs tevékenységek végzésére, könnyen izolálódhatnak, társadalmilag elszigetelődhetnek.

A munkavégzés közben elvárt empatikus megnyilvánulások annyi energiát emésztenek fel, hogy a magánélethez már szinte nem is marad erőtartalékuk. Az érzelmi kimerültség és a kevés szabadidő miatt egyre kevesebb családi támogatáshoz jutnak. Magas az egészségügyi dolgozók körében az egyedülállók, valamint az elvált, gyermeküket egyedül nevelők aránya, ami tovább növeli terheiket. Ezek a tényezők mind fokozzák a kiégés kialakulásának esélyét. Hazai adatok szerint az egészségügyi szakemberek harmada veszélyeztetett burnout szempontjából és 5-10 %-uk kiégett.

- Mennyire kap hangsúlyt a munkahelyeken a „kiégés” kezelése?

- Bár az utóbbi évtizedben számos külföldi és hazai vizsgálat felhívta a figyelmet a burnout prevenciójának szükségességére, a valóságban intézményi szinten mégsem történtek megfelelő lépések. A jelenséget továbbra is tabuként kezelik, a „kiégett” jelző negatív értelmezést kap, a dolgozók emiatt nehezen kérnek segítséget pszichés problémáik megoldásában.

A beavatkozást nehezíti az egészségügyi dolgozók szkepticizmusa, negatív attitűdje a pszichológiai intervenciókkal szemben. Emiatt éppen azok nem kerülnek ellátásra, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá, és értékes, hivatástudattal bíró munkatársakat veszíthetünk el.

- Milyen lehetőségek vannak intézményi szinten a kiégés kezelésére?

- Az intézményi szinten megvalósítható prevenciós lehetőségek a burnout tréningek, esetmegbeszélő, szupervíziós csoportok, személyzeti csoportok tartása. A tréningek célja a kiégés és a stressz tüneteinek felismerése, az önismeret növelése, a megküzdési-, konfliktuskezelési készségek fejlesztése, a társas támogatás, rekreációs lehetőségek feltérképezése és tudatosítása. A tréning lehetőséget ad a feszültségek ventilálására, levezetésére, a munkával kapcsolatos nehézségek megbeszélésére, új megoldási stratégiák kidolgozására, a stresszkezelés megtanulására. Az együttesség élménye növeli a csoportkohéziót, javítja az együttműködést a csoporttagok között. Mindezekkel hozzájárulhat a jobb munkahelyi légkörhöz, a dolgozók elégedettség érzéséhez, a betegekkel szembeni toleránsabb, empatikusabb hozzáálláshoz, attitűdhöz.

Az intervenció irányulhat intézményi szinten a munkahelyi környezet javítására, a munkakör változatosságának és a kontroll érzésének növelésére, a munkaközösségek fejlesztésére. Egyéni szinten a stresszhelyzetben történő involválódás csökkentése, munkával kapcsolatos motivációk tisztázása, reális célok kitűzése, rekreációs lehetőségek növelése jelenthet eredményes beavatkozási módot a kiégés kezelésében.

- Hogyan zajlik a burnout team munkája a mindennapokban?

- Kezdetben főként burnout prevenciós tréningeket tartottunk, majd kommunikációs és stresszkezelő tréningeket, összesen 47 alkalommal.  A csoportok nagy hozadéka volt, hogy a résztvevők kiszakadhattak a napi rutinból és kötetlen hangulatban tölthettek el egy napot társaikkal, jobban megismerhették egymást, megoszthatták nehézségeiket, emellett stresszkezelő technikákat sajátíthattak el és megismerhették a kiégés tüneteit valamint kezelési lehetőségeit.

- Mennyire személyre szabott a terápia?

- Az utóbbi években a kórházi dolgozók egyre nagyobb számban jelentkeznek egyéni konzultációra. Első alkalommal felmérjük az adott problémát, amivel felkeresett minket, és tervet dolgozunk ki annak kezelésére. Van, akinek csak néhány alkalomra van szüksége egy adott élethelyzeti nehézség vagy konfliktus rendezésére, de többeknél hosszú terápiás folyamattá válnak a konzultációk.

- Milyen jellegű problémákkal fordulnak Önökhöz?

- Sokféle okból fordulnak hozzánk, például munkahelyi konfliktusok rendezése, kiégés megelőzése, munkahelyi motivációk tisztázása, stresszkezelő képességek fejlesztése, szorongásos és hangulatzavarok kezelése, magánéleti nehézségek, krízisek rendezése céljából.

- Mennyire jellemző, hogy igénybe veszik a lehetőséget?

- Megalakulásunk óta 573 fő vett részt a tréningjeinken, és 1447 egyéni konzultáció zajlott. A hozzánk fordulók túlnyomó többsége szakdolgozó, az orvosok kevésbé veszik igénybe a segítségünket. Ennek egyrészt a pszichológia iránti negatív attitűd és szkepticizmus lehet az oka, másrészt pedig sokan időhiányra, vagy arra hivatkoznak, hogy egyedül próbálják meg rendezni problémáikat, nem igényelnek külső segítséget.

- Van-e visszajelzés a burnout team munkájával kapcsolatban?

- A pályázat első szakaszának lezáródása után tréningértékelő kérdőíveket osztottunk ki a résztvevőknek. A válaszadók 46 %-a kiválónak, 43 %-a pedig jónak értékelte a tréninget, és 84 %-uk ajánlaná másoknak is. Észrevételeikre, javaslataikra is kíváncsiak voltunk. Legtöbben azt írták, hogy a tréningeket gyakrabban, negyed-, félévente kellene megtartani, osztályos és vegyes csoportokban egyaránt.

Úgy gondoljuk, hogy a tréningek ráhangolták a résztvevőket a későbbi mélyebb problémafeldolgozást segítő egyéni konzultációkra és csökkentette a pszichés intervenciókkal szembeni negatív attitűdöt. Ezt az elfogadóbb hozzáállást abból is érezzük, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt az egyéni tanácsadást, terápiát igénybe vevő dolgozók száma, egymásnak is javasolják, hogy keressenek fel minket. A burnout prevenciónak azonban csak az egyik szelete az egyéni és közösségi szinten való beavatkozás, a szervezeti változtatások is elengedhetetlenek.

forrás: drinfo.aeek.hu