Hírek

Megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Bakóczay László a Bács-Kiskun Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvos helyettese életének 82. évében elhunyt.

 

Hamvait 2019. augusztus 9-én 10 óra 45 perckor Budapesten, az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma utca 8-10.)  helyezik végső nyugalomra.

 

Dr. Bakóczay László 1937-ben született Mohácson. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1961-ben szerzett diplomát, ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Kórház II. sz. Belgyógyászati Osztályán segédorvosként dolgozott. Ezután éveken keresztül Tiszakécskén és Kiskőrösön körzeti orvosként illetve Kalocsa Járási főorvosként tevékenykedett. 1971-ben Egészségügyi szervezésből szakorvosi vizsgát tett, majd visszatérve Kecskemétre, 1977-től 1996-ban történt nyugdíjba vonulásáig a Bács-Kiskun Megyei Kórház helyettes főigazgató főorvosa volt.

A megyei kórház Nyíri úti új épületének, a gazdasági- műszaki bázisnak, a rendelőintézetnek a megépítésében, az Izsáki úti telephely rekonstrukciójában, a dializáló állomás létrehozásában, és az infúziós laboratórium megszervezésében kiemelkedő részt vállalt.

Az orvosszakmai vezetés nagyszabású feladatainak meghatározó részese volt, többek között a diagnosztikai osztályok folyamatos működése, szakambulanciák megszervezése, a központi körzeti orvosi ügyeleti szolgálat és a betegfelvételi osztály együttműködésének kialakításában.

Munkáját a megbízhatóság és alaposság jellemezte. Számos kiemelkedő tevékenysége mellett, kidolgozta az integrált intézmény Szervezeti és Működési, valamint a kórház Betegfelvételi Szabályzatát.

Kiemelten foglalkozott a pályakezdő fiatalokkal, az orvosok képzése és továbbképzése is a főbb feladatai közé tartoztak. A medikushallgatók gyakorlati oktatásának koordinátora és felelőse volt.

Kilenc éven keresztül az Egészségügyi szakoktatás megyei felügyelő szakfőorvosi feladatait is ellátta. Több éven keresztül a megyei orvosetikai bizottság tagja, később elnöke volt.

 

Munkatársai tiszteletét, szeretetét bíró példamutató szakemberként őrizzük meg szívünkben és emlékezetünkben.

 

Kegyelettel búcsúzunk, emlékét tisztelettel megőrizzük!

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Vezetése és Dolgozói

 

Dr. Bakóczay László

1937-2019