Hírek

A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére február 19-e, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulója, 2014 óta a Magyar Ápolók Napja

Az egészségügyi szakdolgozók munkája iránti tiszteletünket fejezzük ki azzal, hogy Kossuth Zsuzsannára emlékezve, az ápolói hivatást gyakorlók megbecsülésének jeleként a Magyar Ápolók Napját ünnepeljük. 

 

Kossuth Zsuzsanna száműzetésében írott sorai vallomásként hatnak élete céljairól:

"Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a viharral, megoszthattam a nyomorúságot, hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérző hazámba. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem.”

Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete alapköve volt a hazai ápolás fejlődésének, tehetségét az emberiség szolgálatába állította.

Kossuth Lajos Országos Főápolói Hivatalt hozott létre és 1849. április 16-án felkérte legkisebb húgát, Zsuzsannát hogy vegye át a tábori kórházak ápolás felügyeletét.

„Téged kedves nővérem ezennel az összes tábori kórházak főápolónőjévé kinevezlek”.

Kossuth Zsuzsanna töretlenül, de már betegen nagy akaraterővel, a sebesültek iránt őszinte együttérzéssel járta az országot. Minden kórházat felkeresett több mint 72 tábori kórház felállításához nyújtott segítséget. Pontosan meghatározták a szükséges kórházi felszereléseket, biztosították a gyógyszer és kötszer ellátást, általános érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg és betanították az önkénteseket.

Példaértékű Magyarország első országos főápolónőjének hazaszeretete, önzetlensége, mely követendő lehet a mai kor számára.

Az ápolás szent és tiszta hivatás, hiszen a szenvedőknek enyhülést, a haldoklónak könnyebbséget, a gyógyulóknak életet ad.

Az ápolók közvetlenül a betegágy mellett mutatnak példát az emberségre, a másik ember tiszteletére, és az önzetlen szeretetre. Ezekre az emberi értékekre ott van a legnagyobb szükség, ahol a legnagyobb a reménytelenség, a szenvedés, az elkeseredettség.

 

Köszönet Munkatársainknak a mindennapi áldozatos munkájukért!

Kecskemét, 2019. február 19.