Hírek

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Pap Péter, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Urológiai Osztály főorvosa életének 75. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatására szűk családi körben kerül sor Budapesten.

Dr. Pap Péter 1943. május 14-én született Békéscsabán. 1968-ban végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Pályáját ugyanazon év őszétől a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályán kezdte meg. 1972-ben urológiából eredményes szakvizsgát tett. 1974-től három évig Algériában a Constantini Egyetem Urológiai Klinikáján folytatta orvosi tevékenységét. 1978-tól visszatért kórházunk Urológiai Osztályára 2006-ban történt nyugdíjazásáig.

Az urológia szinte valamennyi területe érdekelte. Munkáját a precizitás, az alaposság és a kitartás jellemezte. Kollegáival, munkatársaival való viszonya kiváló, fiatal orvosok számára példaértékű volt. Nyugalmát a legnehezebb helyzetekben is megőrizve segítette munkánkat.

Nyugállományba vonulása óta az urológiai szakrendelésen dolgozott a betegek és kollégák nagy megelégedésére. 2011-ben több mint 40 éves kiváló orvosi munkájának és az urológiai fekvő és járóbeteg-ellátás területén kifejtett tevékenységének elismeréséül Nemzeti Erőforrás Miniszter Díszoklevél kitüntetésben részesült.

Empatikus, munkatársai és betegei tiszteletét, szeretetét bíró példamutató szakemberként őrizzük meg szívünkben és emlékezetünkben. Kegyelettel búcsúzunk Tőle, emlékét megbecsüléssel, tisztelettel megőrizzük.

Bács-Kiskun Megyei Kórház Vezetése és Dolgozói