Szakmai anyagok
A kollektív szerződés Képzések, továbbképzések támogatásáról szóló 17.§-ának értelmében a Tudományos Bizottság döntése alapján előadók részére, belföldi kongresszuson, tudományos fórumokon, továbbképzésen való részvétel esetén a regisztráció költségének támogatására van lehetőség az alábbiak szerint.

  • A kérelmet a mellékelt, és hiánytalanul, pontosan kitöltött Kérelem belföldi kongresszus / tudományos fórum / továbbképzés részvételi díjának átvállalására lapon kell benyújtani. A formailag vagy tartalmilag hiányos kérelem elutasítható. Az ilyen indok alapján elutasított kérelem ismételten beadható.

  • A kérelmet a Bizottság elnökéhez kell eljuttatni. A bizottság negyedévente értékeli a pályázatokat és a rendelkezésre álló keretet (ez periódusonként 250.000, évente 1 millió forint). A kérelmekkel kapcsolatos döntésre ettől függetlenül is lehetőség van.

  • A pályázó a Bács-Kiskun Megyei Kórház által főállásban foglalkoztatott személy lehet.

  • Feltétel, hogy a pályázó felkért előadó vagy a kongresszusra előadási vagy poszter bemutatási szándékkal pályázzon. Ennek igazolásaként a felkérés, illetve a beküldött absztrakt csatolandó a kérelemhez. Tekintettel arra, hogy a Bizottság nem kérelmenként ülésezik, a kongresszusi regisztrációk és absztrakt elbírálási idők közti időintervallum általában rövid, nem szükséges az absztrakt elfogadását igazolni. Ugyanakkor a kongresszust követő egy hónapon belül a pályázónak beszámolót kell írásban a Bizottságnak benyújtania, amelynek azt kell tartalmazni, hogy a kongresszuson részt vett és az előadását/poszterét elfogadták vagy nem fogadták el. (Ehhez elegendő a részvételi igazolás másolata és a programfüzet vagy elektronikus program azon oldalának másolata, amely a beadott előadást / posztert feltűnteti).

  • Az egy főnek egy kongresszuson való részvételére adható maximális támogatás 50.000 Ft. Prioritást élvez az, aki több előadást/posztert szándékozik egy kongresszuson előadni, aki PhD képzésben vesz részt. Túlzott jelentkezések esetén a szakmánkénti és személynekénti arányos elosztás is szerepet kaphat.

  • A támogatás formája a következő. A sikeres pályázó részére a kórház a Közgazdasági Osztály révén (számla alapján) közvetlenül fizeti be a részvétei díjat vagy a pályázó által már befizetett  - a kórház nevére szóló -  számlát téríti meg.

  • A pályázat beadása folyamatos.

  • A pályázati lap (Kérelem belföldi kongresszus / tudományos fórum / továbbképzés részvételi díjának átvállalására) kitöltése független a „Jelentkezési lap képzésre / továbbképzésre” formanyomtatvány kitöltésétől, és nem mentesít az alól. Utóbbi a Humánpolitikai Osztályon adandó le.

 

A KÉRELEM FORMANYOMTATVÁNYA

„A BKMÖK Tudományos és Oktatási Bizottság kongresszusi részvételi támogatási pályázata és támogatási formanyomtatványa” link névvel a dokumentumtár formanyomtatványai között található.