A követelményrendszer célja az előléptetést indokló szakmai / tudományos / oktatási teljesítmény pontozáson alapuló megítélése. Semmilyen bírálati rendszer sem tökéletes, de a pontrendszer lehetőséget ad arra, hogy az előterjesztők előre is felmérhessék az általuk előterjesztett személyek esélyeit. A Tudományos és Oktatási Bizottság tisztelettel kéri, hogy az előterjesztések ezen paraméterek mérlegelésével történjenek. A követelményrendszer figyelembe veszi azt, hogy egyes orvosok más-más téren mutathatnak kiemelkedő teljesítményt, úgy, hogy egyéb területeken esetleg kisebb eredményt tudnak felmutatni, ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi, hogy a szakmában eltöltött évek száma önmagában nem jár a kinevezéssel.

A kinevezések rendszeresen a Semmelweis napi megemlékezés kapcsán, június végén történnek; kivételesen sor kerülhet soron kívüli kinevezésekre is. Ezek értelmében az

előterjesztések határideje minden év május 15

. A határidőn túli és bizottsági ülésen túli beadványokat csak a következő évi beadványok között van mód figyelembe venni, amiben a bizottság egyhangúan egyetért.

Az előterjesztést a mellékelt formanyomtatvány pontos és hiánytalan kitöltésével és a szükséges mellékletek Humánpolitikai Osztályra való beadásával kell megtenni.

Az előterjesztés formai és tartalmi követelményeinek teljességéért az előterjesztő felel. Az előterjesztés formai vagy tartalmi hiányosságok miatt elvethető. Az ilyen indokkal elvetett előterjesztés hiánypótlással határidőn belül (legfeljebb május 21-ig) ismét beadható.


Követelmények (ha specifikus az egyik címre, akkor az dőlt betűvel külön jelölve)

 


Szakmai követelmények / teljesítmény:- szakvizsga az adott szakterületen kötelező
- 5 éves aktív szakmai gyakorlat szakvizsga megszerzését követően (adjunktus; kiemelkedő teljesítmény* esetén 3 év is elegendő lehet) kötelező
- 10 éves aktív szakmai gyakorlat szakvizsga megszerzését követően (főorvos; kiemelkedő teljesítmény* esetén 7 év is elegendő lehet) kötelező
- adjunktusi cím (főorvos) kötelező
- fenti időkövetelmény felett, minden aktív szakmai gyakorlattal töltött év 2 pont
- kiemelkedő szakellátási teljesítmény; a szervezeti működési egység / osztály működésében betöltött kulcsszerep (a szakmai vezetőnek a konkrét feladatok leírása alapján kerül megítélésre) max. 25 pont
- további szakvizsga 25 pont / vizsga
- kompetencia / jártasság / licensz vizsga megszerzése egy adott szakterületen belül 10 pont / szakter.
- kórházi elismerés 5 pont
- egyéb szakmai elismerés 10 pont
- kórházi (pl. bizottsági) funkció 5 pont


Tudományos teljesítmény:- Absztrakt (az alábbiak szerint előadás vagy poszterként kerül értékelésre) 0 pont
- Előadás tartása intézményi tudományos fórumon 1 pont / db
- Előadás tartása / poszter bemutatása hazai (magyar) kongresszuson 2 pont / db
- Előadás tartása / poszter bemutatása külföldi (nemzetközi**) kongresszuson 4 pont / db
- Lektorált, magyar nyelvű folyóiratban első szerzős közlemény 6 pont / db
- Lektorált, magyar nyelvű folyóiratban társszerzős közlemény 2 pont / db
- Lektorált, idegen nyelvű folyóiratban első szerzős közlemény 9 pont / db
- Lektorált, idegen nyelvű folyóiratban társszerzős közlemény 4 pont / db
- Lektorált, impakt faktoros folyóiratban első szerzős közlemény 2 pont / db
- Lektorált, impakt faktoros folyóiratban társszerzős közlemény 6 pont / db
- Lektorált szakkönyvben fejezet magyar vagy idegen nyelven 20 pont / db
- PhD vagy kandidátusi fokozat / DSc vagy nagydoktori fokozat (cikkek csak a fokozat megszerzésétől értékelhetők külön) 30, ill. 60 pont
- Egyéb értékelhető teljesítmény (szerkesztőségi levelezés, folyóirat referálás folyóiratban, folyóirat szerkesztésében való részvétel, lektorálás, tudományos ülés vezetése, szervezése dokumentáltan) 1-1 pont (max 10 pont)


Oktatási teljesítmény:- Helyi (intézményi) továbbképzéseken való oktatás / előadás 1 pont / alkalom (max. 10 pont)
- Graduális képzésben vagy posztgraduális képzésben (tutorként) való részvétel (osztályvezetői igazolás és vélemény alapján) adjunktus jelöltnél max 10 pont főorvos jelöltnél max 15 pont
- Közlemény tudományos-ismeretterjesztő folyóiratban / napi sajtóban oktató, nevelő jelleggel 2 pont
- Alkalmi oktatás tanfolyamon, rendszeres továbbképzésen 2 pont / t.képzés
- Rendszeres oktatás szakiskolában vagy hasonló kategóriájú intézményben 5 pont / tanév
- Fejezet jegyzetben, tankönyvben 15 pont / fejezet
- Jegyzet, tankönyv írása 25 pont / tétel


Egyéb teljesítmény:- Középfokú (államilag vagy nemzetközileg elismert C-típusú nyelvvizsga) 5 pont
- Felsőfokú (államilag vagy nemzetközileg elismert C-típusú nyelvvizsga) 15 pont


* kiemelkedő teljesítmény, ha valaki a minimum pontszám ≥200%-át éri el
** nemzetközi kongresszus az, amelyet nemzetközi társaság szervez

Adjunktusi

kinevezés követelménye: 40 pont, amelyből legalább 15 tudományos és/vagy oktatási tevékenységből adódik.

Főorvosi

kinevezés követelménye: 70 pont, amelyből legalább 25 tudományos és/vagy oktatási tevékenységből adódik (a korábbi adjunktusi teljesítmény is beleszámítandó).
Az átmeneti időszakban a 2012-2014 években előterjesztettek vonatkozásában a pontszámok 75%-a elegendő az előterjesztéshez (30, 11, 53, illetve 19 pont).
Az előterjesztéseket az Oktatási és Tudományos Bizottság véleményezi, azokban a Főigazgató dönt.