Állásajánlatok

Pályázatot meghirdető intézmény:
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kiskunfélegyházi Telephely, Röntgen szakrendelés

A munkavégzés helye:
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 4.    

Betöltendő munkakör megnevezése:
Radiológus szakorvos

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Feladat:
a munkaköri leírásban foglaltak alapján szakirányú képesítésének megfelelő     szakorvosi tevékenység végzése.

Pályázati feltételek:

  • Orvostudományi Egyetemi végzettség
  • Szakorvosi képesítés
  • Büntetlen előélet

Előnyt jelent:

  • társszakmában szerzett szakvizsga
  • diagnosztikai jártasság

Pályázathoz csatolandó:

  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • orvosok országos nyilvántartásába vételéről igazolás másolata
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék.             

Bérezés:
Kjt. rendelkezésein túl megegyezés szerinti bérezés.

Egyéb juttatás:
szolgálati lakás biztosított

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 30.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Dr. Körtvélyessy András főigazgató helyettes nyújt, a 76/801-605-ös telefonszámon.