Állásajánlatok
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Pályázatot meghirdető intézmény:     Bács-Kiskun megyei Kórház

                                                                        Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

                                                                        6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

A munkavégzés helye:                       Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza

                                                                  6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36. Pf.: 62.

Munkakör megnevezése:                   Osztályvezető főorvos

                                                                    Krónikus belgyógyászati osztály

                                                                    Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört,

                                                                    mint egyszemélyi felelős vezető gyakorolja felette.

Feladata:                                                  A krónikus belgyógyászati ellátás vezetése, szakmai irányítása.

                                                                    A fekvőbeteg szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása.

                                                                    Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása,

                                                                    jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása.

Pályázati feltételek:

 

Képesítési követelmények:                Orvostudományi egyetem,

                                                                  belgyógyászati szakképesítés

 

Egyéb követelmények:                       Több éves szakmai gyakorlat

                                                                   Rendszeres szakmai továbbképzés,

                                                                   Vezetés területén szerzett gyakorlat, (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,

                                                                   szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása),

                                                                   Tudományos tevékenység,

                                                                   Eü. menedzseri ismeretek illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való részvétel,

                                                                   Nyelvismeret,

                                                                   Büntetlen előélet.

 

 

Pályázat tartalmi követelményei:       Személyi és foglalkozási adatok,

                                                                       Részletes szakmai élet bemutatása,

                                                                       Az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései,

                                                                       Az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása,

                                                                       Tudományos munkák jegyzéke,

 

                                                                       Működési bizonyítvány, Referenciák

                                                                       Diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok,

                                                                       Szakmai továbbképzésről szóló igazolások,

                                                                       Érvényes erkölcsi bizonyítvány,

                                                                       Működési Nyilvántartás igazolása (Orvosi Kamara).

                                                                       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és megismerjék.

KSZK Honlapon való publikálás dátuma:      2021.06.10.

Pályázat benyújtásának határideje:                2016.06.30.

Pályázat elbírálásának határideje:                  2016.07.09.

 

Bér:                                                    Megegyezés tárgyát képezi.

 

A munkakör betöltésének időpontja:             A pályázati eljárás lefolytatását követően.

 

                                                                                     A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.

 

                                                                                     A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad. 76/516-727.

A pályázat benyújtásának a címe:     Bács-Kiskun megyei Kórház

                                                                     Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

                                                                     6000 Kecskemét, Nyíri út 38.