Állásajánlatok

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Pályázatot meghirdető intézmény:     Bács-Kiskun Megyei Kórház

                                                                        Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudomá-

                                                                        nyi Kar Oktató Kórháza

                                                                      Kecskemét

 

Munkakör megnevezése:                  1 fő Gasztroenterológus szakorvos

 

 

Feladata:                                          A  Gasztroenterológiai Osztály osztályos fekvő és járó

                                                            betegellátás szakorvosi feladatainak elvégzése.

Pályázati feltételek:

 

Képesítési követelmények:          Orvostudományi Egyetem,

                                                              Gasztroenterológus szakorvosi képesítés

 

Pályázat tartalmi követelményei:            Diploma másolat,

                                                                            Szakvizsga másolat,

                                                                            Szakmai önéletrajz,

                                                                            Szakmai továbbképzésről szóló igazolások,

                                                                            Érvényes erkölcsi bizonyítvány,

                                                                            Működési nyilvántartás igazolása,

                                                                            Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az

                                                                            Illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.

 

 

Pályázat benyújtásának határideje:    2018.09.20.

Bérezés:                                                    Kiemelt bérezés! Egyéb juttatások!

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szepes Attila osztályvezető főorvos ad a 

30/963-6454, 76/516-700/5233-as telefonszámon.