Állásajánlatok

 

Pályázatot meghirdető intézmény:

Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

 

Munkakör megnevezése:

Vezető ápoló

Speciális rehabilitációs osztály

Feladata:

Biztosítani az osztály zavartalan működéséhez, az ápolási feladatok ellátásához a személyi és tárgyi feltételeket.

A szakdolgozói munka szervezése, tervezése, irányítása és ellenőrzése, olyan környezet és légkör kialakítása, amely biztosítja a magas szintű beteg ellátást.

Pályázati feltételek:

Képesítési követelmények:

                        Egészségügyi Főiskola,

                        Diplomás ápolói vagy,

                        Ápolói (BSc.) végzettség,

                        Legalább 5 éves szakmai gyakorlat (sebészeti osztály)

 

A pályázat tartalmi követelményei:

                        Diploma másolat,

                        Szakmai önéletrajz,

                        Működési nyilvántartás igazolása,

                        Érvényes erkölcsi bizonyítvány,

                        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók

                        véleményezzék és megismerjék.

 

Bér:                Kjt. szerint

 

Pályázat benyújtásának határideje:

  1. június 15.

Pályázat elbírálásának határideje:

  1. június 21.

A munkakör betöltésének időpontja:

  1. július 2.

 

A pályázat benyújtásának a címe:

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Ápolási igazgatás

Pap-Szekeres Anita, ápolási igazgató

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.